SELECT * FROM games WHERE permalink='tenchi-wo-kurau-ii-sekiheki-no-tatakai-921031-japan' LIMIT 1

 TENCHI WO KURAU II - SEKIHEKI NO TATAKAI (921031 JAPAN)